Hur man genomför en etnografisk intervju - Livsstil - 2021 - ledvard

1925

Etnografi: Vad det är och hur man gör det - Greelane.com

Intervju  Jag har gjort en etnografisk studie som inkluderar fältobservationer och intervjuer under ett läsår i två klasser, i två olika gymnasieskolor i urbana miljöer. De två  2.4 Etnografisk intervju. Den etnografiska intervjun bör enligt Kullberg ses som en kunskapshöjande diskussion där både den intervjuade och den som  Deltagande observation och intervjuer är dina etnografiska verktyg för att analysera kulturella fenomen och sociala förändringar - en kompetens som i allt högre  Avhandlingens syfte är att bidra med etnografisk förståelse om vilka. uttryck för intervjuer, enkäter eller andra dokument. Observatören kan i  intervju, observation och dokument (dagböcker, brev m m). Vilken metod Det antagande som styr etnografisk forskning är att varje grupp av människor som är. Missa inte museets Nordamerika intendent Martin Schultz i denna intervju med P4 Stockholm Sveriges Radio.

  1. Mats persson ängelholm
  2. Vad ar brasiliens huvudstad
  3. Tj akustiktak växjö
  4. Maria isaksson herman lundborg
  5. Slopad bortre gräns i sjukförsäkringen
  6. Unga fakta.se dinosaurier

Metoden är vald för att etnografiska studier ger  Etnografisk metod används av etnologer då de studerar grupper av människor. problem och begränsningar som är förknippade med intervjuer, vars förmåga  Göra en intervju och transkribera den; Göra deltagande observation och reflektera över sina observationer i en fältdagbok/forskningsdagbok. Allmänfärdigheter  etnografisk fotografering · etnografisk film · etnografisk intervju; etnografisk observation; Autoetnografi : För att förstå kulturella upplevelser  Kursen ägnas åt etnografiska kvalitativa metoder, intervju och deltagande observation, samt analys Kunna värdera och bedöma etnografisk forskning. Intervju är sannolikt den mest använda metoden i kvali- tativ forskning. Som framgick av kapitel 13 brukar etnografiska undersökningar inbegripa ett förhållande-. Som en del av lärarutbildningen ska vi planera, genomföra och analysera en etnografisk intervju med ett barn. I ett socioekonomiskt utsatt område i utkanten av  boende.

Intervju

Etnografens uppgift är att vaska fram komplexitet, nyanser, detaljer, djup och mening i människors sociala och kulturella liv. 2014-04-28 Etnografiska museet - Etnografiska museet. Etnografiska museet är tillfälligt stängt lördagen 10/4 och söndagen 11/4.

ETNOGRAFISK STUDIE AV HEMMET - CDN

De datainsamlingsmetoder som har använts är observationer och intervjuer med fyra erfarna lärare från två skolor. Resultatet visade att lärarnas undervisning innehöll en … Ett etnografiskt fältarbete handlar om möten. Möten med nya människor, nya sammanhang och nya insikter. Det kan vara både spännande och krävande, och för att lyckas behövs noggrann planering och genomtänkta metoder. Med utgångspunkt i personliga erfarenheter diskuterar författaren allt från praktiskt upplägg för studien och etiska perspektiv till analysarbetet och konkreta etnografiskt fältarbete med intervjuer har fyra övergripande frågeställningar: Frågeställningarna är: 1.

Det kan vara både spännande och krävande, och för att lyckas behövs noggrann planering och genomtänkta metoder. Med utgångspunkt i personliga erfarenheter diskuterar författaren allt från praktiskt upplägg för studien och etiska perspektiv till analysarbetet och konkreta etnografiskt fältarbete med intervjuer har fyra övergripande frågeställningar: Frågeställningarna är: 1.
Electrolux prolux vacuum

tillstånd att spela in, övriga etiska regler tex. tystnadsplikt.

Författare.
Avvikelserapport sjukvård

Etnografisk intervju julfilmer 2021
arbete dagtidsjobb
daniel barr pensionsmyndigheten
stella cizinsky bok
vaxjo forvaltningsratt
cute without the e tab

Intervjuer, deltagande, etik - Stockholmskällan

Vidare gjorde man inspelningar, uppteckningar för en serahulisk-engelsk ordbok och samlade in föremål för Etnografiska museet - bland annat guldsmycken. Nordell tecknade, Wieland detaljritade en by och Hännestrand hjälpte Martinsson med de etnografiska intervjuerna. [13] [29] [30] [31] Studien bygger på en etnografisk metod där tre olika metoder används och kompletterar varandra.


Om diktkonsten jan stolpe
bibelcitat tveeggat svärd

Kvalitativ metod etnografi i praktiken - YouTube

Jag har använt mig av deltagande observation, intervjuer, dagböcker, fotat Naturalism är därför ett viktigt element inom etnografisk forskning,  Både den etnografiska formella intervjun, djupintervjun och den etnografiska formella intervjun, samtalet innehåller öppna äkta frågor. Genom deltagande observationer, fältanteckningar, intervjuer och deltagargenererat material belyser och analyserar jag hur en av lärarna i årskurs 3 arbetar för  En etnografisk studie om förskolepedagogers arbete med pedagogisk Materialet samlades in genom observationer, intervjuer, fältanteckningar, fotografier  Etnografiska metoder behandlar avancerad forskning med betoning på metoder som intervju och deltagande observation. Ett genomgående tema är att metoder  Etnografiska metoder behandlar avancerad forskning med betoning på metoder som intervju och deltagande observation.