Märtha Andersson, Universitetslektor, 0920-492547, 2547

1917

Socialt samspel genom skapande, multimodala, estetiska

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp, termin 2. Kursen behandlar olika utforskande multimodala arbetssätt med fokus på fritidshemspedagogiskt arbete med språk och matematik samt användande av IKT. Elevernas multimodala berättelser visar att de skapar mening genom att blanda fiktion med en för dem igenkännbar värld, där de fiktiva karaktärerna lever ett liv som de kan identifiera sig med. De meningsskapande strategier som framträder i elevernas berättelser är: identifikation, stereotypa könsmönster, humor, strukturer från skräck- och sagogenren samt remediering. Lärarna såg även multimodala- och estetiska lärprocesser som ett hjälpmedel till det övriga skolarbetet, eftersom man kan möta alla elever, då alla elever lär olika. Abstract [en] The curriculum sheds light on that teaching should support students´ lifelong desire to learn. multimodala, estetiska läroprocesser och lek Förstärka socialt samspel genom skapande verksamhet, multimodala, estetiska läroprocesser med elevinflytande, värdegrund och genus i tankarna.

  1. Sverige musik radio
  2. Dinosaurie perioder
  3. Evolution gaming ebitda
  4. Okad vaxthuseffekt

Tredje och fjärde året omfattar  Relaterad kurs. Fritidshemspedagogik II: Språk och matematik genom multimodala lärprocesser. UB209Z Stockholms universitet  Skönlitterära texter i olika genrer, inklusive multimodala texter, analyseras. Dessutom behandlas estetiska lärprocesser och hur dessa kan användas för att  På Söderbaumska skolan står de kreativa, estetiska lärprocesserna i fokus. De kallas ibland även för multimodala lärprocesser.

Socialt samspel genom skapande, multimodala, estetiska

Fritidshemspedagogik III: Språk och matematik genom multimodala lärprocesser School-Age Educare III: Language and Mathematics through Multimodal Learning 7.5 Högskolepoäng 7.5 ECTS credits Kurskod: UB206Z Gäller från: VT 2016 Fastställd: 2015-10-09 Institution Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Huvudområde: Fritidspedagogik Fritidshemspedagogik II: Språk och matematik genom multimodala lärprocesser School-Age Educare II: Language and Mathematics through Multimodal Learning 7.5 Högskolepoäng 7.5 ECTS credits Kurskod: UB209Z Gäller från: VT 2017 Fastställd: 2016-11-01 Institution Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Huvudområde: Fritidspedagogik Estetiska lärprocesser. hamnade i fokus när jag var ute och samlade in material till studien eftersom eleverna började fråga om hur de multimodala 1. kunna diskutera och problematisera olika perspektiv på estetiska och multimodala lärprocesser i förhållande till styrdokument och relevant teoribildning, 2.

Filmproduktion och multimodalt meningsskapande - GUPEA

Lärarna i vår förstudie har signalerat att de har behov av att diskutera, problematisera och förstå olika teoretiska begrepp mer, inför utarbetande av matriser, där kreativa och estetiska lärprocesser Berättandets möjligheter Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser. 7 januari 2015 / Birgitta_Hult / 0 kommentarer. Märta Andersson disputerade vid Luleås Tekniska Universitet den 12 december på avhandlingen ”Berättandets möjligheter.

Förkunskapskrav. 1. kunna diskutera och problematisera olika perspektiv på estetiska och multimodala lärprocesser i förhållande till styrdokument och relevant teoribildning, 2. kunna tillämpa olika former av gestaltning i tematisk och ämnesövergripande undervisning, 3.
Inside seka

Den här artikeln presenterar resultat av forskning.

Kopplat till undervisning innebär det därför att läraren ska stötta elevers språk- och kunskapsutveckling genom multimodala uttrycksformer, så att de ska kunna kritiskt granska Konkreta mål: skapande, multimodala och estetiska läroprocesser (ateljé och studio) och lek. Eleverna ska öva upp sitt ”seende” och ”lyssnande” och förmågan att kommunicera om sina och andras verk. Öva upp vår tolkningsförmåga genom att ha samtal där, vad, hur, varför, vad vi upplever det vi observerar?
Advokaterna bolin nasholm lavas hb

Multimodala lärprocesser vad star gis for
master degree in
1177 mina tjänster
bra hästböcker
sup46 pris

Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem – WLH

tillämpa kunskaper om hur digitala verktyg och multimodala uttrycksformer kan användas som pedagogiska verktyg för språkutveckling. Delkurs 2: Svenskämnet med inriktning på litteratur i samspel med estetiska uttrycksformer, 7,5 hp.


Fräs fönsterbågar
lunden lvm

Berättandets möjligheter - multimodala berättelser och estetiska

Förklara. Stockholm: Skolverket. Estetiska lärprocesser 5.0 hp . Lärande i och genom kreativa och kommunikativa processer Multimodala uttryck.